วันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 14.50 น.
พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.
พบปะเยี่ยมให้กำลังใจเเละกล่าวให้โอวาส เเก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางยุทธวิธี มว.ฉก.นปพ. 
โครงการย่อยที่ 2 โครงการฝึกอบรมผู้นำหน่วยเจ้าหน้าที่โครง ระดับ ผบ.หมู่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ ลานฝึก ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา
S 5767199