วันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต., พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐, พ.ต.อ.ดำรงค์ ขำเปลี่ยน นวท.(สบ.5)ฯ/รอง ผบ.ศนต.จชต., พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9/รอง หน.อกส.กกล.ตร.จชต. พร้อมหัวหน้าส่วนศูนย์งานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. ให้การต้อนรับ พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเร กอ.รมน./หน.ชุดตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมสรุปการปฏิบัติงาน ณ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

S 6815972