วันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.(ประธาน),พล.ต.ท.โชติ ชัยชมพู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ช่วยราชการตำรวจภูธรภาค 9,พล.ต.ท.ชอบ คิสาลัง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ช่วยราชการตำรวจภูธรภาค 9 ,พล.ต.ต.ดำรัส สิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.รักษาราชการแทน รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.สส.ภ.9 พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง กระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของเเผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.9 อ.เมือง จว.สงขลา

S 6987851