วันที่ ๒๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ (ประธาน), พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร., พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย ผบก./รอง ผบก.ในสังกัด ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีสมโภชและพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล "พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” ณ ตำรวจภูธรภาค ๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

DSCF1638