วันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย หน.กร.ศปก.ตร.สน. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมี พล.ท.วัลลภ ฐิติกุล รอง ผอ.รมน.ภาค4 สน.(1) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายสิรินธร จว.ปัตตานี

d110162b (3)