วันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้แทน ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2562 แก่ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส, เวลา 14.00 น. เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2562 แก่ อัยการจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายตะวัน เพชรรัตน์ รองอัยการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส และ เวลา 14.15 น. เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2562 แก่ นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลจังหวัดนราธิวาส

d110162c (1)