วันที่ 29 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. 
พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,
พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง มทภ.4/รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.(2),
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9,
พล.ต.ปราโมท พรหมอินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภ.4 สน.
ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเพื่อชี้เเจงเเละกรณีมีข้อสอบถามจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ผ่านระบบทางไกล video conference  
โดยมี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขา สมช. เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ศปร.กอ.รมน.ภ.4 สน.(joc) อ.ยะรัง จว.ปัตตานี
 S 4792323