วันที่ 3 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรภาค 9 ครั้งที่ 6/2563 โดยมี พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช ภ.9, พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง, พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ ผบก.ภ.จว.สตูล, พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา, พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พล.ต.ต.ธเรศ เเก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา, พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.9, พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.สส.จชต., พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กมค.ภ.9, พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.10, พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.9 พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ต่าง ๆ ในสังกัด และหัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ ภ.9 เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรชมเชยการปฎิบัติงานดีเด่นของข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

384009