วันที่ 11ม.ค.62 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และเร่งรัดสั่งการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ โดยมี พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน ผบก.สส.จชต., พล.ต.ต.พิษณุ ฟูปลื้ม ผบก.ศพฐ.10, พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. หน./ผู้แทน ส่วน ศูนย์งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร.สน. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Warroom ศปก.ตร.สน.

m110162a (4)