วันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการ ถปภ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ยะลา ในวันอังคารที่ 15 ม.ค.62 ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 2 อาคาร ศปก.ตร.สน.

m110162b (2)