วันที่ 7 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบขนาดเล็ก (จู่โจม) ของ ศปก.ตร.สน.ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บ.บูเกะคละ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา

t070162a (2)