วันที่ 8 ม ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ใน จชต. ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค.61 โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9, พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. และ หัวหน้าส่วน ศูนย์ งานในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเกียรติอดุลย์ ศปก.ตร.สน.

t080162a (1)