วันที่ 5 ม.ค.64 เวลา 09.30 น.พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ข้าราชการตำร​วจ​ชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญา​บัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 10) โดยมี พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.สส.จชต. พร้อมหัวหน้าส่วนศูนย์งานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ. 9

73319

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/2021/Training/050120210930T, or the folder does not exist.