วันที่ 17 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ปกครอง และสาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและได้กำชับเรื่องการตั้งจุดตรวจให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ปฏิบัติตามยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจในสถานการณ์โรคระบาด พร้อมกำชับการให้บริการประชาชนตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จว.ยะลา

S 4653176