วันที่ 31 ก.ค.64 เวลา 08.45 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยมี พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9, พล.ต.ต.ณฐพล  สามเสน ผบก.ศพฐ.10, พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.สส.จชต. พร้อมหัวหน้าส่วนศูนย์งานและข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาพิธี ศฝร.ภ.9 อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

275682