วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ  ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.สส.จชต., พล.ต.ต.ณฐพล  สามเสน ผบก.ศพฐ.10 พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. และคณะ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ณ สนาม ฮ. ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

594823