วันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผอ.กอ.ปภ.99, พ.ต.อ.ยุทธพงษ์   ทองนุ้ย รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.99 พร้อมข้าราชการตำรวจ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรอำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล กองรักษาการณ์ ประจำ กอ.ปภ.99 ณ กอ.ปภ.99  เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

S 10567767