วันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรภาค 9 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช ภ.9, พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง, พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.วรชาติ รสจันทน์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา, พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา, พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.9, พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.สส.จชต.,พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9, พล.ต.ต.ธเรศ เเก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9, พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.9, พล.ต.ต.ณฐพล  สามเสน ผบก.ศพฐ.10 พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนศูนย์งานต่างๆ ในสังกัด และหัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ ภ.9 เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรชมเชยการปฎิบัติงานดีเด่นของข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

S 221995051