วันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDC) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน

S 4702353