วันที่ 2 ต.ค.64 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ หน.สฝร.ศปก.ตร.สน. ร่วมเฝ้าฟังการประชุมมอบนโยบายบริหารราชการ ของ ตร. ประจำปี 2565 พร้อม หน.ส่วน/ศูนย์/งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 อาคาร ศปก.ตร.สน. โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธาน

S 11616272