วันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ปราบพาล  มีมงคล  รอง ผบช.ภ.9 เป็นผู้แทน ผบช.ภ.9 พร้อม หน.งาน กพ. และ จนท.งาน นผ.กกล.ตร.จชต. ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จชต. (ศบค.ส่วนหน้า) โดยมี  พล.อ.ณัฐพล  นาคพาณิชย์  ผอ.ศบค.ส่วนหน้า  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

S 8839330