วันที่ 27 พ.ย.60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมฐาน มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 21 ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ พร้อมเน้นย้ำไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและช่วยกันระวังป้องกันเหตุในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผบช.ภ.9

วันที่ 27 พ.ย.60 เวลา 1530 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมฐาน มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 23 ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ พร้อมเน้นย้ำไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและช่วยกันระวังป้องกันเหตุในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผบช.ภ.9