วันที่ 7 ก.พ.61 เวลา ๑๗.๒๕ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9, คุณวราลี ทับเคลียว ผู้แทนชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมเฝ้า รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

com 7 2 2561 61

com 7 2 2561 61

com 7 2 2561 61

com 7 2 2561 61

com 7 2 2561 61