วันที่ 5 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ,คุณจิตรา ภู่สาระ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 และผู้บังคับบัญชาพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนราชการต่างๆ กราบบังคมทูลถวายรายงานและเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ทอ.นราธิวาส อ.เมือง จว.นราธิวาส

com 5 3 2561 21

com 5 3 2561 21

com 5 3 2561 21