วันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

วันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 12.50 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด จชต. ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดจะเดินทางมาร่วมงานในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

วันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดจะเดินทางมาร่วมประชุมในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

วันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 14.10 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจดูความเรียบร้อยในการวางกำลังเจ้าหน้าที่ภายในมัสยิดนัจมุดดีน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดจะเดินทางมาปฎิบัติภารกิจในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 ณ มัสยิดนัจมุดดีน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

วันที่ 3 เม.ย.61 14.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจดูความเรียบร้อยในการวางกำลังเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนบ้านควนลังงา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดจะเดินทางมา ลง ฮ. ในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01

com 4 4 61 01