วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ณ หน้ารูปปั้นสามเกลอ อาคาร ศฝร.ภ.๙

com 11 4 61 31

com 11 4 61 31

com 11 4 61 31

com 11 4 61 31

com 11 4 61 31