วันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 10.30 น.คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.9 และคณะแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญ น.ส.กชพร วัฒนาดิลกชาติกุล บุตรข้าราชการตำรวจที่มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านเลขที่ 28/1 ม.5 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จว.สงขลา พร้อมมอบของอุปโภคที่จำเป็น

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

วันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 11.30 น.คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.9 และคณะแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ พล.ต.ต.สำเริง ธรรมโร ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านเลขที่ 39/2 ม.2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จว.สงขลา

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11

com 5 7 2561 11