วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.สส.จชต. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ 5)ฯ/หน.ยส.รพ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ยส.รพ.ตร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

com 31 7 61 61

com 31 7 61 61

com 31 7 61 61

com 31 7 61 61

com 31 7 61 61

com 31 7 61 61