วันที่ 19 ก.ย.61 เวลา 18.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

com 20 9 61 11

com 20 9 61 11

com 20 9 61 11

com 20 9 61 11