วันที่ 11 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9/ ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รรท.รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รรท.รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พร้อมหัวหน้าส่วนศูนย์และงานในสังกัด ศปก.ตร.สน. ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและมอบนโยบายประจำเดือนของ ศปก.ตร.สน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระรรท.ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน.

วันที่ 6 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็น ผู้แทน ผบ.ตร. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1 (1.1) เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร.สน. เพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และเร่งรัดสั่งการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญโดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.สส.จชต., พ.ต.อ.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พร้อมด้วย หน./ผู้แทน ส่วน ศูนย์งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร.สน. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Warroom ศปก.ตร.สน.

วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติราชการ นสต. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.สตูล, ตรัง, พัทลุง , สงขลา และ ผู้แทน สภ.ในสังกัด ณ ห้องประชุมเกียรติอดุลย์ ตำรวจภูธรภาค 9 อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

วันที่ 9 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร.สน. เพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และเร่งรัดสั่งการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญโดยมี พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9, พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.สส.จชต., พร้อมด้วย หน./ผู้แทน ส่วน ศูนย์งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร.สน. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Warroom ศปก.ตร.สน.