วันที่ 9 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร.สน. เพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และเร่งรัดสั่งการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญโดยมี พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9, พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.สส.จชต., พร้อมด้วย หน./ผู้แทน ส่วน ศูนย์งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร.สน. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Warroom ศปก.ตร.สน.