วันที่ 11 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9/ ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รรท.รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รรท.รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พร้อมหัวหน้าส่วนศูนย์และงานในสังกัด ศปก.ตร.สน. ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและมอบนโยบายประจำเดือนของ ศปก.ตร.สน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระรรท.ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน.