วันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พลตต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบ.กลล.ตร.จชต. พตอ.ยุทธพงศ์ ทองนุ้ย รอง หน.อกส. และพตท.สมนึก ยอดมณี รอง หน.นผ. ร่วมประชุม ผทพ.ครั้งที่2/61 ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ กห.

com 7 2 2561 21

com 7 2 2561 21

com 7 2 2561 21

com 7 2 2561 21