วันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 10.30 น พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบช.ภ 9 ร่วมประชุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ ตร. ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

com 8 3 2561 21

com 8 3 2561 21