วันที่ 9 พ.ค.61 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง หน.อกส.กกล.ตร.จชต., พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรอมร รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.อ.ธนูศาตนันทน์ ชูสมทิวัตถ์ หน.งาน กพ.กกล.ตร.จชต., พ.ต.ท.สมนึก ยอดมณี รอง หน.งาน นผ.กกล.ตร.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวความคิดในการจัดทำโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศปป.5 กอ.รมน.ชั้น 4 (บก.ทบ.) โดยมี พล.ท.ศักดา เนียมคำ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. เป็นประธาน

com 9 5 61 21

com 9 5 61 21

com 9 5 61 21

com 9 5 61 21