วันที่ 2 ส.ค.61 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 พร้อมผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ เชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กทม.

com 3 8 61 21

com 3 8 61 21

com 3 8 61 21