วันที่ 18 ก.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในการคัดกรองบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. และหัวหน้าศูนย์ ส่วน งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ รอง ผบช.ก. พร้อมคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

com 18 7 61 21

com 18 7 61 21

com 18 7 61 21

com 18 7 61 21

วันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 186 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.สส.จชต.,พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9 และหัวหน้าส่วน ศูนย์งานในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

com 26 6 61 21

com 26 6 61 21

com 26 6 61 21

com 26 6 61 21

com 26 6 61 21

วันที่ 31 พ.ค.61 เวลา 08.45 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน./รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(ตร.) บรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมเกียรติอดุลย์ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จ.ยะลา

com 31 5 61 11

com 31 5 61 11

com 31 5 61 11

com 31 5 61 11

วันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ระดับ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.9

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

วันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 16.15 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ระดับ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.9

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

วันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีปิดโครงการปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุแต่งตั้งใหม่ใน สังกัด ศปก.ตร.สน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา

com 25 5 61 31

com 25 5 61 31

com 25 5 61 31

com 25 5 61 31

com 25 5 61 31