วันที่ 13 พ.ย.61 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. ร่วมชมการฝึกภาคปฏิบัติการตรวจสอบพยายหลักฐานในคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการปรับพื้นฐาน รอง สว.บรรจุแต่งตั้งใหม่ (นรต.71) ในสังกัด ศปก.ตร.สน. ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ หน.กมส.ศปก.ตร.สน.และคณะ เป็นผู้ฝึกสอน ณ ลานหน้าสนามเทนนิส ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ 12 พ.ย.61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธิเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9 อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธปืนสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บ.บูเกะคละ อ.เมือง จ.ยะลา

com 28 8 61 21

com 28 8 61 21

com 28 8 61 21

com 28 8 61 21

วันนี้ 30 ส.ค.61 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธปืนสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บ.บูเกะคละ อ.เมือง จ.ยะลา

com 30 8 61 41

com 30 8 61 41

วันที่ 21 ส.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 101 ในหัวข้อ การสืบสวนคดีก่อการร้าย ณ ห้องเรียนชั้น 1 อาคารเรียน วตร. กทม.

com 21 8 61 21

com 21 8 61 21

com 21 8 61 21