วันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มความรู้ให้แก่กำลังพลเกี่ยวกับกฏหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่ จชต.และการบังคับใช้กฏหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.สส.จชต. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ หน.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. และหัวหน้าส่วนศูนย์งานในสังกัด ศปก.ตร.สน.เข้าร่วมพิธี ณ.ห้องประชุมเกียรติอดุลย์ ศปก.ตร.สน.

com 20 3 2561 21

com 20 3 2561 21

com 20 3 2561 21

com 20 3 2561 21

วันที่ ๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๗๖ และ รุ่นที่ ๑๗๗ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ โดยมี พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.๙ และหัวหน้าส่วน ศูนย์ งานในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

com 9 3 2561 31

com 9 3 2561 31

com 9 3 2561 31

วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 15.35 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการอบรมทบทวนหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็ก(จู่โจม) ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ภ.9 ต.บูเกะคละ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

com 3 1 2561 21

com 3 1 2561 21

com 3 1 2561 21

วันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็ก(จู่โจม) ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา

com 3 1 2561 51

com 3 1 2561 51

com 3 1 2561 51

com 3 1 2561 51

วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 11.20 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานตรวจการณ์หน้าแบบไร้คนขับ ณ สนามกีฬา ศปก.ตร.สน.

com 3 1 2561 11

com 3 1 2561 11

com 3 1 2561 11

com 3 1 2561 11