วันที่ ๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๗๖ และ รุ่นที่ ๑๗๗ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ โดยมี พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.๙ และหัวหน้าส่วน ศูนย์ งานในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

com 9 3 2561 31

com 9 3 2561 31

com 9 3 2561 31