วันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ระดับ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.9

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

วันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 16.15 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ระดับ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.9

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21

com 10 6 61 21