วันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้แทน ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจยุทธศาสตร์ไม้แก่น พบ ด.ต.จีรายุทธ สวัสดิ์แวงดวง รอง หน.ชุดฯ พร้อมกำลังพล จำนวน 8 นาย อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ มีข้อกำชับดังนี้ 1.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการ รปภ. ที่ตั้งหน่วย และสถานีรถไฟฯ 2.กำชับกำลังพลไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางที่ผิดกฎหมาย 3.ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เป็นประจำ ตามวงรอบ 4.เป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนาย ณ จุดยุทธศาสตร์ไม้แก่น (ชป. ม้าเหล็ก) กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา

com 17 7 61 21

com 17 7 61 21

com 17 7 61 21

วันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้แทน ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. ตรวจเยี่ยม สภ.ท่าธง จว.ยะลา พบ พ.ต.ท.วินัย ไวยรจนา สว.สอบสวนฯ รรท.สว.สภ.ท่าธง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้ปฏิบัติตามนโยบายการยกระดับ สภ. โดยให้มีการปรับปรุงบุคลิกภาพของตำรวจทั้งใน สภ. และนอก สภ. เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ 2.ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางที่ผิดกฎหมาย 3.ห้วงนี้เป็นห้วงระดมกวาดล้าง (13 - 31 ก.ค.61) ขอให้มีการวางแผนกำหนดมาตรการและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 4.ให้ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการ และสถานที่โดยรวมบริเวณที่ตั้ง สภ. 5.ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ดูแลที่ตั้งหน่วยในเรื่องความปลอดภัย

com 17 7 61 21

com 17 7 61 21

com 17 7 61 21

ว้นที่ 5 ก.ค.61 เวลา 19.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมฐาน มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 42(สุคิริน) เน้นย้ำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผบช.ภ.9

com 6 7 61 11

com 6 7 61 11

com 6 7 61 11

วันที่ 19 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมฐาน มว.ฉก.นปพ.ยะลา 21(ยะหา) เน้นย้ำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผบช.ภ.9 และจากสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

com 20 6 61 21

com 20 6 61 21

com 20 6 61 21

วันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 14.20-14.50 น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมฐาน มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี 22(แม่ลาน) และ มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี 21(ยะรัง) เน้นย้ำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผบช.ภ.9

com 5 7 2561 31

com 5 7 2561 31

com 5 7 2561 31

com 5 7 2561 31

com 5 7 2561 31

com 5 7 2561 31

วันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /ผบ.ศปก.ตร.สน./รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. (ตร.) , พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 , พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา พร้อมผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องฝ่ายทหาร ตำรวจ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ และกล่าวโอวาทเพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลต่อไป ณ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 23 อ.บันนังสตา จว.ยะลา

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

วันที่ 11 มิ.ย.61 เ เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /ผบ.ศปก.ตร.สน./รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. (ตร.) , พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 พร้อมผู้บังคับบัญชา ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ และกล่าวโอวาทเพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลต่อไป ณ ป้อมจักรทิพย์ จุดตรวจสามฝ่ายกรงปีนัง อ.กรงปีนัง จว.ยะลา

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41

com 11 6 61 41