ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันสถานที่ราชการและบ้านพักของทางราชการ ประจำสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๗ ชุด