ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์ตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟชนิดความถี่กว้าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและยานพาหนะ จำนวน ๒ ชุด