ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อกระสุนปืนพก แบบ ๘๗ ขนาด ๙ มิลลิเมตร (๑๑๕ เกรน)