ภารกิจประชุม

ร่วมประชุมแนวทาง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 13:00 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรีผบ.ศปก.ตร.สน./กกล.ตร.จชต. เป็นประธาน การประชุมแนวทาง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบก.ศพฐ.10, พ.ต.อ.สุทัศน์ ปัญจนาพงศ์ชัย รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน./หน.งาน กบ.ศปก.ตร.สน., พ.ต.อ.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย รอง ผบก.ศพฐ10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2 ศปก.ตร.สน.

S 39378948 0

S 39378950 0