ภารกิจประชุม

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในพื้นที่ จชต.

วันที่ 17 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(2), พ.ต.อ.รังษี มั่นจิตร หน.งาน ซักถาม ศพส.กกล.ตร.จชต., พ.ต.ท.เสกสันต์ คงคืน รอง ผกก.(สอบสวน) งาน กมส.กกล.ตร.จชต. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในพื้นที่ จชต.และการเตรียมการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.ธานินทร์ ชัยวีรกุล ที่ปรึกษากองความมั่นคง จชต. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน.

S 31900097 0

S 31900095 0

S 31900098 0

S 31900102 0