ภารกิจประชุม

ร่วมประชุมกับ สมช. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกับตำรวจสันติบาลมาเลเซีย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน.

วันที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบ.กกล.ตร.จชต., พ.ต.อ.รังษี มั่นจิตร หน.งานซักถาม ศพส.กกล.ตร.จชต., พ.ต.ท.เสกสันต์ คงคืน จนท.งาน กมส.กกล.ตร.จชต. ร่วมประชุมกับ สมช. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกับตำรวจสันติบาลมาเลเซีย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมี พล.ต.ธานินทร์ ชัยวีรกุล ที่ปรึกษากองความมั่นคง จชต. และชนต่างวัฒนธรรม เป็นประธาน

S 90210327 0

S 90210329 0

S 90210330 0

S 90210397