ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ตรวจเยี่ยม สภ.เขาวิเศษ พบผกก.สภ.เขาวิเศษ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ

วันที่ 29 มค.67 เวลา 09.15 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน, พล.ต.ต.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผบก.ภ.จว.ตรัง, พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9 ตรวจเยี่ยม สภ.เขาวิเศษ พบ พ.ต.อ. ปรีดี นาคช่วย ผกก.สภ.เขาวิเศษ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการปกติ
จึงกำชับข้อสั่งการดังนี้
1.ให้รักษาความสะอาดบริเวณรอบที่ตั้ง
2.เน้นการบริการประชาชนด้วยความเป็นมิตร มีจิตใจพร้อมให้บริการ
3.ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล ระเบียบวินัย ข้าราชการในสังกัดอย่างเคร่งครัด
4.กำชับข้าราชการห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

S 4415719 0

S 4415723 0