ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ร่วมตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปน.12(หนองจิก) ณ ด่านตรวจเกาะหม้อแกง มว.ฉก.นปพ.ปน.12 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 3 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1) ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปน.12(หนองจิก) ณ ด่านตรวจเกาะหม้อแกง มว.ฉก.นปพ.ปน.12 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้กำชับ/สั่งการ ดังนี้
1.สร้างความพร้อมให้แก่กำลังพล/ฐาน
- จัดกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
- การพัฒนาหน่วย
- ยุทธวิธี
- ยุทโธปกรณ์
- ข้อมูลด้านการข่าว
- ระเบียบวินัย/ภาพลักษณ์
2.การปฏิบัติการ
- เชิงรุก
• ตรวจค้น/จับกุม ปัจจัยการก่อเหตุ
• การตั้งจุดตรวจ pop up
• การลาดตระเวนเส้นทาง
- เชิงรับ
• การ รปภ.บุคคล เขตเมือง เส้นทาง สถานที่เสี่ยง ที่ตั้ง
• จัดทำ/ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันที่ตั้ง

S 2516418 0

S 2516420 0

S 2516421 0