ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ร่วมตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตร.ยล.9112 (จุดตรวจสะเตง) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้มอบเงินบำรุงขวัญ/พัฒนาหน่วย

วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 09.20 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1) ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตร.ยล.9112 (จุดตรวจสะเตง) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้มอบเงินบำรุงขวัญ/พัฒนาหน่วย จาก ผบช.ภ.9 และได้กำชับ/สั่งการ ดังนี้
1.สร้างความพร้อมให้แก่กำลังพล/ฐาน
2.การปฏิบัติการ เชิงรุก/เชิงรับ

ณ วัดเวฬุวัณ มว.ฉก.ตร.ยล.9112 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

S 2572321 0

S 2572318 0

S 2572320 0