ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ร่วมตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปน.13(นาประดู่) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้มอบเงืนบำรุงขวัญ/พัฒนาหน่วย จาก ผบช.ภ.9 ณ มว.ฉก.นปพ.ปน.13 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1) ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปน.13(นาประดู่) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้มอบเงืนบำรุงขวัญ/พัฒนาหน่วย จาก ผบช.ภ.9 และได้กำชับ/สั่งการ ดังนี้
1.สร้างความพร้อมให้แก่กำลังพล/ฐาน
- จัดกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
- การพัฒนาหน่วย
- ยุทธวิธี
- ยุทโธปกรณ์
- ข้อมูลด้านการข่าว
- ระเบียบวินัย/จริยธรรม
2.การปฏิบัติการ
- เชิงรุก
• ตรวจค้น/จับกุม ปัจจัยการก่อเหตุ
• การตั้งจุดตรวจ pop up
• การลาดตระเวนเส้นทาง
- เชิงรับ
• การ รปภ.ที่ตั้ง บุคคล สถานที่เสี่ยง เขตเมือง
• จัดทำ/ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันที่ตั้ง

ณ มว.ฉก.นปพ.ปน.13 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

S 2621803 0

S 2621805 0

S 2621806 0

S 2621807 0